Archiwum wiadomości

2016

16 / 12 / 2016
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 7/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)

16 / 12 / 2016
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 6/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)

14 / 11 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2016 - dostawa elementów do budowy prototypowej linii technologicznej (część linii technologicznej: stacja przygotowania i transportu gęstwy ceramiczno - węglowej)
Pełna treść (.pdf)
Zał 1. Umowa o zahowaniu poufności (.pdf)
Zał 2. Oświadczenie wykonawcy (.docx)
Zał 3. Wykaz doświadczenia (.docx)

14 / 11 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2016 - dostawa elementów do budowy prototypowej linii technologicznej
Pełna treść (.pdf)
Zał 1. Umowa o zahowaniu poufności (.pdf)
Zał 2. Oświadczenie wykonawcy (.docx)
Zał 3. Wykaz doświadczenia (.docx)

21 / 07 / 2016
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2.3.2/POIR/2016
Pełna treść (.pdf)

14 / 07 / 2016
Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 5/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)

05 / 07 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 2/2.3.2/POIR/2016 dot. wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS- 400-15 bez stosowania obróbki cieplnej oraz EN-GJS-500-7 z zastosowaniem metody Inmold
Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zał 1. formularz ofertowy (.docx)
Zał 2. Oświadczenie (.docx)
Zał 3. Oświadczenie 2 (.docx)
Wykaz doświadczenia (.docx)
wykaz osób i sprzętu (.doc)

05 / 07 / 2016
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2.3.2/POIR/2016
pełna treść (.pdf)

01 / 07 / 2016
Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 4/1.1.1/2016
pełna treść (.pdf)

27 / 06 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2016
Dot. dostawy elementów do budowy prototypowej linii technologicznej (część linii technologicznej: nasączarka)
Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zał 1. Umowa o zachowaniu poufności (.pdf)
Zał 2. Oświadczenie wykonawcy (.docx)
Zał 3. Wykaz doświadczenia (.docx)

13 / 06 / 2016
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu dotycząca zaptania ofertowego nr 2/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)

10 / 06 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2016
dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali” współfinansowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik 1 (.pdf)
Załącznik 2 (.docx)
Załącznik 3 (.docx)

10 / 06 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2016
dot. wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS- 400-15 bez stosowania obróbki cieplnej oraz EN-GJS-500-7 z zastosowaniem metody Inmold
Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik 1 (.docx)
Załącznik 2 (.docx)
Załącznik 3 (.docx)
Załącznik 4 (.docx)
Załącznik 5 (.doc)

09 / 06 / 2016
Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych.
Pełna treść (.pdf)

19 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.
Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

19 / 05 / 2016
Unieważnienie zapytania ofertowego NR 1/1.1.1/2016
Unieważnienie. (.pdf)

09 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.
Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

09 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do przeprowadzenia prób technologicznych odporności filtrów na wstrząs w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.
Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)

2015


15 / 07 / 2015
Protokół z posiedzenia komisji ds. zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2015
Protokół.pdf

15 / 07 / 2015
Zapytanie ofertowe 1/1.1.1/2015
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

2014

04 / 09 / 2014
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego
Szczegóły (plik .pdf)

11 / 08 / 2014
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego
Więcej informacji

08 / 08 / 2014
Unieważnienie postępowania przetargowego.
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego.
Więcej informacji

22/07/2014
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego.
Więcej informacji

28 / 05 / 2014
Firma FERRO-TERM Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM (Focast) w dniach 03-06 czerwca 2014 r. Stoisko nr 6 hala nr 3

26/03/2014
Odlewnia Ferro - Term Sp. z o.o. w Topoli Królewskiej k/Łęczycy poszukuje osób na stanowiska:
Formierz
Operator suwnicy
Kierownik produkcji
Wytapiacz
Szlifierz/ oczyszczacz odlewów
Stanowiska utworzone w wyniku realizacji projektu WND-RPLD.03.02.00-00-265/11

23/01/2014
Polecamy plastyczne materiały ogniotrwałe do napraw pieców - Plastic A76 i CW 620 SEAL. Zainteresowanym udostępniamy nieodpłatne próbki.

2013

04/09/2013
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych.
Szczegóły (plik .pdf)

04/09/2013
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach.
Szczegóły (plik .pdf)

04/09/2013
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej.
Szczegóły (plik .pdf)

29/08/2013
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o nawę o powierzchni 651m2 wraz z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej.
Szczegóły (plik .pdf)

02/08/2013
Wykonanie przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
„Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o nawę o powierzchni 651m2 wraz z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej” - zamówienie uzupełniające.
Szczegóły (plik .pdf)

30/07/2013
Zmiana warunków przetargu:
"Dostawa urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych"
Szczegóły (plik .pdf)

30/07/2013
Zmiana warunków przetargu:
"Dostawa urządzenia wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach"
Szczegóły (plik .pdf)

30/07/2013
"Dostawa wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej"
Szczegóły (plik .pdf)

05/07/2013
Ogłoszenie o zamówieniu:
"Dostawa urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych"
Szczegóły (plik .pdf)

05/07/2013
Ogłoszenie o zamówieniu:
"Dostawa urządzenia wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach"
Szczegóły (plik .pdf)

05/07/2013
Ogłoszenie o zamówieniu:
"Dostawa wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej"
Szczegóły (plik .pdf)

03/06/2013
W dniach 4-7.06.2013 zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego stoiska na targach ITM Poznań. Odnajdziecie nas Państwo w parku polskiego odlewnictwa na stanowisku nr 23.

28/03/2013
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pieca indukcyjnego 750 kg i kraty wstrząsowej wraz ze sterowaniem.
Szczegóły (plik .pdf)

12/02/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pieca indukcyjnego 750 kg i kraty wstrząsowej wraz ze sterowaniem
Szczegóły (plik .pdf)

2012

29/11/2012
Żegnamy starą witrynę www. Mamy nadzieję, że nowy design pomoże dotrzeć Państwu jeszcze szybciej ku niezbędnej informacji.

27/09/2012
W dn. 27-29 uczestnictwo w XII Międzynarodowych Targach Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM + NONFERMET w Kielcach

17/05/2012
Ogłoszenie wyników przetargu z dn. 2.04.2012 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odlewów ze staliwa wysokojakościowego do nowej generacji zaworów zaporowych stosowanych głównie w ciepłownictwie i klimatyzacji"
Szczegóły (plik .pdf)

20/04/2012
W związku z prośbą jednego z potencjalnych oferentów o przedłużenie terminu dostarczenia ofert na zadanie inwestycyjne pt.: ” Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odlewów ze staliwa wysokojakościowego do nowej generacji zaworów zaporowych stosowanych głównie w ciepłownictwie i klimatyzacji ” określamy ostateczny termin złożenia ofert na dzień: 10 maja 2012 r.

02/04/2012
Przetarg w ramach realizacji projektu: ”Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odlewów ze staliwa wysokojakościowego do nowej generacji zaworów zaporowych stosowanych głównie w ciepłownictwie i klimatyzacji”
Szczegóły (plik .pdf)