O Firmie

Spółka Ferro-Term swoją działalność rozpoczęła w 1989r. Wydzieliła się ze struktur spółki Ferro STOP założonej przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi. Siedziba główna, zlokalizowana jest w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 176/178. W roku 2009 uruchomiono, jako oddział, Odlewnię w Topoli Królewskiej koło Łęczycy. Lata praktyki pozwoliły wypracować sprawdzoną strukturę i ukierunkować działanie firmy w trzech obszarach

Odlewnictwo

Ceramiczne filtry piankowe - firma jest jedynym polskim producentem ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych dla odlewni żeliwa, staliwa, aluminium i stopów miedzi

Materiały ogniotrwałe - wyłączne przedstawicielstwo firmy Allied Mineral Products producenta wysokojakościowych materiałów ogniotrwałych do wymurówek: kadzi, pieców indukcyjnych, łukowych i żeliwiaków. Ferro-term Sp. z o.o. oprócz przedstawicielstwa handlowego oferuje również instalację materiałów ogniotrwałych

Odlewnia żeliwa i staliwa - realizuje produkcję odlewów jednostkowych i małoseryjnych z żeliw wysokojakościowych i staliw stopowych

Oczyszczarki śrutowe - wyłączne przedstawicielstwo Grupy Pangborn na terytorium Polski, dostawcy rozwiazań w dziedzinie śrutowania i shotpeening'u

Systemy transportu technologicznego

Ferro-Term Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż tworzyw sztusznych nowej generacji o specjalnym przeznaczeniu dla branż: maszynowej, spożywczej, chemicznej, odlewniczej i innych.
Firma wykonuje realizacje systemów transportowych, oferuje podzespoły, serwis i modernizację urządzeń orzaz linii produkcyjnych
Ofertę z zakresu sytstemów transportu technologicznego dopełnia szeroka oferta stalowych taśm zawiasowych.

Doradztwo
konsultacyjno-wdrożeniowe

Ferro-Term Sp. z o.o. współpracuje z firmami z Niemiec, Włoch, Holandii i USA przenosząc na rynek polski najnowsze technologie materiałowe.
Firma posiada zaplecze produkcyjne, magazynowe, środki transportu oraz możliwości prowadzenia w ograniczonym zakresie badań naukowych i rozwojowych.
Ferro-Term Sp. z o.o. organizuje konferencje, uczestniczy w targach i sympozjach, gdzie przekazuje swoim klientom swoje najnowsze osiągnięcia.
Firma posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz ekonomiczną z biegłą znajomością języków obcych.
Rozwój firmy ukierunkowany jest przede wszystkim na poszerzenie asortymentu wyrobów specjalnych dla odlewnictwa o dotychczas w Polsce niestosowane rozwiązania.