AKTUALNOŚCI

19 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.

Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

19 / 05 / 2016
Unieważnienie zapytania ofertowego NR 1/1.1.1/2016
Unieważnienie. (.pdf)

09 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do wytwarzania zawiesiny do pokrywania ceramicznych filtrów węglowych w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.

Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

09 / 05 / 2016
Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2016 dot. dostawy materiałów do przeprowadzenia prób technologicznych odporności filtrów na wstrząs w ramach projektu „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”.

Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)

Kontakt

Ferro-Term Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
tel. 42 253 30 30
fax 42 250 24 42
ferroterm[at]ferroterm.pl

→ szczegóły
Odlewnia żeliwa i staliwa

Odlewnia żeliwa i staliwa

Oferujemy odlewy z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa węglowego i stopowego

Ceramiczne filtry piankowe

Ceramiczne filtry piankowe

Produkujemy ceramiczne filtry piankowe do żeliwa, staliwa, alumnium i stopów miedzi

Materiały ogniotrwałe

Materiały ogniotrwałe

Oferta obejmuje pełen zakres produktów oraz usług, od projektu po nadzór nad wykonaniem i serwis

Oczyszczarki śrutowe

Oczyszczarki śrutowe

Oczyszczarki i śrutownice wirnikowe zawieszkowe, przelotowe, stołowe. Części zamienne

Transport technologiczny

Transport technologiczny

Stalowe modułowe taśmy transportowe, przenośniki rolkowe, łańcuchy, elementy konstrukcyjne

Ferro Masz

Ferro-Masz Sp. J.

Projektowanie, generalne wykonawstwo oraz modernizacja linii technologicznych w odlewniach